ஞாயிறு, அக்டோபர் 9

உலக ஆசிரியர் தினம் -2011சேமமடு சண்முகானந்தா மகாவித்தியாலயத்தில் இடம்பெற்ற உலக ஆசிரியர் தின நிகழ்வுகளின் படங்கள்.

நிகழ்வில் ஆசிரியர்கள் மாலையிட்டு மாணவர்களால் வரவேற்கப்படுவதையும் தொடர்ந்து இடம்பெற்ற நிகழ்வுகளையும் படத்தில் காணலாம். சிறப்பு நிகழ்வாக ஆசிரியர்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும் இடையிலான துடுப்பாட்டப் போட்டியும் இடம்பெற்றது. நிகழ்வில் இருந்து சில ஒளிப்படங்கள்...

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக