ஞாயிறு, டிசம்பர் 4

வித்தியாலயத்தின் தற்போதைய தோற்றம்முகப்பு 


விஞ்ஞான ஆய்வுகூடம் 


சரஸ்வதி மண்டபம் 


ஆரம்பக் கல்விப் பிரிவுவித்தியாலயத்தின் ஆரம்பகாலக் கட்டடங்களில் ஒன்று 
(சிதைவடைந்த நிலையில்)


வகுப்பறைக்கட்டடம் 
(சிதைவடைந்த நிலையில்)


தற்காலிக ஆசிரியர் விடுதி
 (சிதைவடைந்த நிலையில்)

படங்கள் - சு. குணேஸ்வரன் (ஆசிரியர்)

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக