சனி, நவம்பர் 12

கணனிக் கையளிப்பு நிகழ்வு
சுவிஸ் சூரிச் சைவத்தமிழ்ச்சங்கத்தின் அனுசரணையுடன் 'அன்பே சிவம்' அமைப்பினரால் சேமமடு சண்முகானந்தா மகாவித்தியாலத்திற்கு 3 கணனித் தொகுதிகள் வழங்கப்பட்டன. அந்நிகழ்வின்போதான காணொளிகள்
இந்நிகழ்வு தொடர்பாக ஏற்கனவே வெளிவந்த பதிவையும் படங்களையும் காண்பதற்கு இதனை அழுத்தவும்
(1)


(2)


(3)(4)